e-handelsbetingelser

  1. Generelt 

1.1 ”eAthlete”, ”eAthlete-tjenesten”, “vores tjeneste” eller “tjenesten” betyder i disse brugerbetingelser den tjeneste som eAthelte (CVR-nr.: 38260421) stiller til rådighed på webadressen ”www.eathlete.dk”, og som giver medlemmer mulighed for at streame forskellige træningsvideoer samt bruge tjenestens funktioner, webstedet og brugergrænseflader, herunder alt indhold og software som er forbundet med tjenesten.

1.2 Disse betingelser (herefter ”Brugerbetingelserne”) gælder for brugen af tjenesten.

1.3 eAthlete forbeholder sig retten til at ændre Brugerbetingelserne for eAthlete. Besked om ændringer gives dog altid medlemmer af tjenesten mindst 30 dage før ændringen træder i kraft.

  1. Tilmelding og medlemskab for private brugere (herefter “private”) (punkt 2.1) og foreninger, skoler, klubber og virksomheder (herefter “erhverv”) (punkt 2.2)

Private

2.1 Tilmelding til eAthlete kræver, at du har forbindelse til internettet, at du har en enhed der er kompatibel med tjenesten samt, at du tilmelder dig den af eAthlete anvendte betalingstjeneste.

Erhverv

2.2 Tilmelding til eAthlete kræver, at I har forbindelse til internettet, at I har en enhed der er kompatibel med tjenesten.

      3. Rettigheder tilhørende eAthlete

3.1 Rettighederne til artikler, fotografier, videoer, grafik og andet indhold på www.eathlete.dk tilhører eAthelte.

3.2 Det er ikke tilladt, uden skriftligt samtykke fra eAthlete, at kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet fra www.eathlete.dk, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

3.3 Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af eAthlete. 

3.4 Ved tilmelding til tjenesten accepterer du at bruge eAthlet, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri.

3.5 Overtrædelse af ovennævnte kan medføre strafansvar og erstatningspligt i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning. 

      4. Ansvar for brug af tjenesten

4.1 Instruktion, råd og vejledning på eAthlete er af generel informativ art og kan ikke erstatte direkte kontakt med en uddannet fagperson som for eksempel en træner, læge, fysioterapeut eller lignende. De råd og vejledninger du finder på tjenesten, er af generel karakter og tager derfor ikke højde for individuelle helbredsmæssige forhold.

4.2 eAthlete påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsproblemer, som måtte opstå i forbindelse med udførelse af eksempelvis træningsprogrammer, kostomlægninger eller lignende gennemført på basis af informationer, som er tilvejebragt på tjenesten.

4.3 eAthlete anbefaler generelt, at du lytter til din krop og dens begrænsninger og ikke gør noget, som føles forkert eller giver dig skarp smerte. Nærer du den mindste tvivl om, hvorvidt eksempelvis et træningsprogram kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for dig, så konsulter din praktiserende læge, inden du går i gang. 

       5. Eksterne links

5.1 Tjenesten kan indeholde links til eksterne sider, som ikke drives af eAthlete. eAthlete påtager sig ikke noget ansvar for så vidt angår indholdet på disse eksterne sider.  

       6. Behandling af personoplysninger

6.1 Ved oprettelse af gratis medlemsskab til eAthlete, registreres visse personoplysninger i vores medlemssystem eksempelvis fulde navn og e-mailadresse. Disse oplysninger gemmes med henblik på entydig identifikation af vores medlemmer. 

6.2 På eAthlete.dk anvendes ligeledes cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser for vores medlemmer. Dette gøres for at kunne give vores medlemmer en optimal brugervenlighed og for løbende at kunne forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten, accepterer du anvendelsen af cookies til det anførte formål.

6.3 eAthlete lagrer dine personlige oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan varetage ovennævnte formål, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes dine personlige oplysninger.

6.4 Du kan til hver en tid få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

6.5 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som du tidligere har oplyst os.

6.6 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev og mails.

6.7 Behandlingen af dine personoplysninger hos eAthlete sker altid i overensstemmelse med princippet om god databehandlingsskik jf. Persondataloven (GDPR). 

6.8 eAthlete er dataansvarlig.

      7. Klageadgang

7.1 Hvis du vil klage over dit medlemskab, skal du rette henvendelse til kontakt@eathlete.dk

      8. Gældende ret

8.1 Brugerbetingelserne reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende dansk ret. 

8.2 Enhver tvist i relation til brugen af eAthlete afgøres ved de danske domstole

Tillykke med at være denne måneds e-atlet!

Nu mangler vi bare lidt detaljer fra dig, så vi kan sende præmien afsted indenfor de næste par dage!

Udfyld dine oplysninger nedenfor

Aktivitetshjulet

  • Ingen snyd med øvelserne
  • 3 Spin om dagen
Prøv lykken!